Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Aylık arşiv: Ağustos 2012

Aile Konutu Şerhi Konulması

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2009/2203 K:2010/6062 T:30.03.2010 BOŞANMA AİLE KONUT ŞERHİ 4721 s. Yasa 166 1-Toplanan delillerden davacı-davalı kadının tanıklarının beyanında geçen olaylardan sonra evlilik birliğinin devam ettiği anlaşılmaktadır. Türk Medeni Kanununun 166/1-2 maddesi uyarınca; boşanma kararı verilebilmesi için evlilik birliğini, ortak hayatı sürdürmeleri eşlerden beklenmeyecek derecede temelinden sarsıldığının sabit olması gerekir. Read more [...]

Boşanma Davasında Yetki

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2010/9427 K:2010/13612 T:07.07.2010 BOŞANMA YETKİ ADRES TESBİTİ Özet Davacı, otuz beş yıldır oturduğu ve yerleşim yeri olduğunu ileri sürdüğü yer mahkemesinde boşanma davasını açmıştır. 29.4.2006 günü yürürlüğe giren Nüfus Hizmetleri Kanunu'na göre; kişilerin yerleşim yeri adreslerinin nüfus kütüklerinde bulunması zorunludur. (5490 s.k. No: 7) Bu Kanuna dayanılarak 15.8.2007'de yürürlüğe konulan Adres Kayıt Read more [...]

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2009/14611 K:2010/16806 T:13.10.2010 Kısıtlanma Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Özet Davacı-karşılık davalının Türk Medeni Kanunu 'nun 405. maddesi gereğince kısıtlanmış olması, aynı Yasa'nın 166/1. maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanarak boşanma davası açmasına engel değildir. 4721 s. Yasa m. 166/1,405 Taraflar aras ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda Read more [...]

Boşanma Tazminat Kusur

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/2-751 K:2011/96 T:13.04.2011 BOŞANMADA TAZMİNAT KUSUR KOŞULU Özet Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusuru fazla olan diğer taraftan maddi ve manevi tazminat isteyebilme hakkı bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; eski kanunda tazminat hakkının doğması için aranan "kusursuzluk" olgusunun kaldırılmış olmasıdır. 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni Read more [...]

Boşanmada Mal Rejimi Tasviyesi

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi E:2010/6580 K:2011/3100 T:26.05.2011 Mal Rejimi Tasfiyesi Derdestlik İtirazı Özet Derdestlik itirazının söz konusu olabilmesi için tarafları, sebepleri ve konuları (müddeabihleri) aynı olan davanın iki defa ayrı ayrı açılmış olması gerekir. 4721 s. Yasa m. 225,226,227 Pakize ile H.İbrahim aralarındaki mal rejimi tasfiyesi davasının açılmamış sayılmasına dair (Keşan Birinci Asliye Hukuk (Aile) Mahke- mesi)'nden verilen Read more [...]