Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Aylık arşiv: Ağustos 2012

Terk Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2010/13905 K:2011/14908 T:05.10.2011 Boşanma Davası Terk, ıhtar şiddetli Geçimsizlik İyiniyet Özet Terk ve evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebepleri aynı davada birleşemez. Çünkü davacı, ihtar isteğinde bulunmakla, o tarihten önceki olayları hoşgörü ile karşılamış, aile birliğinin temelli sarsıntıya uğramadığını, ortak hayatın çekilebilir olduğunu kabul etmiş sayılır. Affedilen ve hoşgörü ile karşılanan Read more [...]

Boşanma Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2011/16598 K:2011/15889 T:17.10.2011 Boşanma Ölüm Maddi ve Manevi Tazminat Tedbir Nafakası Özet Boşanma davası devam ederken davacının ölmesi nedeniyle evlilik birliğinin sona ermesi halinde, mahkemece davacının mirasçıları lehine Türk Medeni Kanunu 'nun 174. maddesi uyarınca maddi ve manevi tazminata hükmedilmesi yasaya aykırıdır. Ancak, tahakkuk eden ve muacceliyet kazanan tedbir nafakasını talep hakkı ölenin mirasçılarına Read more [...]

Boşanma, Nafaka, Ziynet Eşyalarının İadesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2010/15046 K:2010/16097 T:17.10.2011 BOŞANMA NAFAKA ZİYNET EŞYALARININ İADESİ Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarda tarih numarası gösterilen hüküm 25.06.2010 tarihli ek karar ile esas hükümde red edilen boşanma davası, kabul edilen kadının nafaka davası,ziynet eşya alacağı davasından vekalet ücreti yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1.Tebliğat Read more [...]

Boşanmada Katkı Payı Alacağı

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2011/11646 K:2012/78 T:16.01.2012 Ziynet Eşyalarının İadesi İspat Yükü Özet Türk Medeni Kanunu 'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kişiye düşer. Ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen Read more [...]

Boşanmada Ziynet Eşyalarının İadesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2011/11646 K:2012/78 T:16.01.2012 Ziynet Eşyalarının İadesi İspat Yükü Özet Türk Medeni Kanunu 'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kişiye düşer. Ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen Read more [...]