Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Ankara Boşanma Avukatı

Boşanma Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/143 K:2008/1330 T:11.02.2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm Mehtap' a takdir edilen yardım nafakası ile nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine Read more [...]

Zina Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 4. Hukuk Dairesi E:2007/5147 K:2008/1302 T:07.02.2008 ZİNA HUKUKSAL NEDENİNE DAYALI BİR DAVADA İDDİANIN KANITLANAMAMASI ÜZERİNE AÇILAN MANEVİ ÖDENCE DAVASI KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ÖZET Boşanma davasına ilişkin dilekçede yer alan ve diğer tarafın zina yaptığını ilişkin beyanlar iddia ve savunma sınırları içinde kalan açıklamalar olup, sözkonusu beyanların kişilik haklarına saldırı olarak değerlendirilmesi mümkün değildir. Davacı Read more [...]

Boşanma Davasının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/20007 K:2008/976 T:05.02.2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet, nafaka ve tazminatlar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalı kadının tüm, davacı Read more [...]

Boşanma Davası Tazminat

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/4042 K:2008/445 T:31.01.2008 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın kabulüne dair verilen hükmün süresi içinde davalı Aysel K. vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: KARAR: Davacı vekili davalı Z. aleyhine icra takibi yapıldığını, borcu karşılayacak mal bulunamadığını bu nedenle borçlunun kendisine Read more [...]

Boşanma Davası Mal Kaçırma

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/5643 K:2008/364 T:29.01.2008 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -KARAR: Davacı vekili, davalılardan E. Y.'m müvekkiline olan borcun tahsili için yaptıkları icra takibi sırasında borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak Read more [...]