Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatı

Boşanma Davası

Soru; Yaklaşık 4 yıllık bir evliliğim var, fakat son zamanlarda eşimle geçinemez olduk, belki bu tartışmalarda çocuğumuzun olmaması da etkili olmuş olabilir. Eşimle görüştük ve anlaşarak boşanmaya karar verdik, gerekli dilekçeleri ve evraklarımızı düzenledik, mal paylaşımı konusunda da anlaştık. Biz boşanmada anlaşmamıza rağmen, sonradan eşim boşanmaktan vazgeçtiğini bildirirse ne yapmam gerekiyor? Tebligat almış olmasına karşın davaya gelmez ise ne olur? Read more [...]

Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/20375 K:2008/4214 T:27.03.2008 TANIMA TENFİZ TENFİZ İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI KOŞULUNUN BULUNMAMASI HUKUKİ YARARIN YETERLİLİĞİ Özet Yabancı mahkeme ilamının tanınması veya tenflzine karar verilebilmesi için ilamın taraflarının veya en azından birinin Türk vatandaşı olmasına gerek bulunmamaktadır. Hukuki menfaatin bulunması tanıma ve tenfiz istemi için yeterli koşuldur. 2675 s. Yasa m. 50,54,58 Taraflar arasındaki Read more [...]

Boşanma Kararının Tanınması

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/20370 K:2008/4162 T:26.03.2008 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Tanınması istenen Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin boşanma davasında, tarafların boşanmalarına karar verilmiş olup, mahkeme kararından 02.05.2005 tarihli Augsburg Asliye Hukuk Mahkemesinin başka bir kararı Read more [...]

Boşanma Davası Ziynet Eşyalarının İadesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2008/544 K:2008/3619 T:25.03.2008 Ziynet Eşyalarının İadesi İspat Yükü Özet: Türk Medeni Kanunu'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. Ziynet eşyaları nitelikleri itibariyle saklanabilen, taşınabilen eşyalardan olduğundan, kural olarak kadının üzerinde bulunduğu kabul edilmelidir. 4721 s. Read more [...]

Boşanma Davası Bankadaki Para

T.C. YARGITAY 13. Hukuk Dairesi E:2007/14801 K:2008/4078 T:24.03.2008 EŞLERİN MÜŞTEREK HESABI BOŞANMA ALACAK DAVASI AİLE MAHKEMESİNİN GÖREV ALANI Özet Dava, evlilik birliği sırasında açılan müşterek hesaptan davalı eşin para çekerek tüm hesabı kapattığından bahisle payına düşenin ödetilmesine ilişkin olup, konusu (evlilik birliği içinde edilmiş malların tasfiyesine yönelik bulunduğundan) Aile Mahkemesinde bakılması gerekir. Taraflar arasındaki Read more [...]