Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatı Ankara

Boşanma İlamının Kesinleşmesi

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/12-656 K:2008/638 T:22.10.2008 KESİNLEŞEN BOŞANMA İLAMI TAZMİNAT VE NAFAKA ALACAĞI Özet Kesinleşmiş olan boşanma ilamında yer alan tazminat ve nafaka alacaklarının temyiz edilmiş olması bu alacakların takibe konu edilmesini engelleyemez. Boşanma hükmü kesinleştiğine göre, nafaka ve tazminat alacağı kesinleşip kesinleşmediğine bakılmaksızın takibe konulabilir hale gelmiştir. Taraflar arasındaki şikayet davasından Read more [...]

Boşanma Sebepleri

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/14655 K:2008/13513 T:16.10.2008 BOŞANMA Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı tarafından Alaçam Asliye Hukuk (Aile) Mahkemesinde açılan, derdestliğe esas alınan boşanma davası ile bu davanın, dava sebebi ve tarafların davadaki sıfatlarının farklı olduğu, bu sebeple Read more [...]

Boşanma Kusur Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/12439 K:2008/12833 T:08.10.2008 BOŞANMADA KUSUR MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT Özet Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma nedeni yaratan koca tam kusurludur. Boşanmaya yol açan olaylarda daha az kusurlu olan ve boşanmayla maddi desteğini yitirecek olan kadım lehine maddi tazminata hükmedilmelidir. Boşanmada daha az kusuru olan ve kişilik hakları saldırıya Read more [...]

Boşanma Davasında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/17038 K:2008/12729 T:07.10.2008 AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASINDAN SONRA BİRLİKTE OLMA DAVANIN REDDİ Özet Boşanma dauası açıldıktan sonra tarafların birlikte tatile gittikleri anlaşıldığına göre; tatile gidilmeden önce yaşanan olayların davacı tarafından affedildiği ya da hoşgörüyle karşılandığı düşünülerek davanın reddine karar verilmelidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli Read more [...]

Nafakanın Artırılması ÜFE Oranı

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2008/9521 K:2008/14960 T:18.09.2008 Boşanma Nafaka Dürüst Davranma Özet Nafakanın her yıl %30 oranında artırılması şartının, TÜİK tarafından yayınlanan ÛFE oranına indirilmesine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. 4721 s. Yasa m. 2,182 Taraflar arasında görülen nafakanın indirilmesi davasının yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm, davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir. Temyiz Read more [...]