Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatı

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/2383 K:2008/3409 T:13.03.2008 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulamaması Feragat Özet Önceki boşanma davasından feragat tarihinden itibaren tarafların 3 yıllık sürede biraraya gelmedikleri anlaşıldığından boşanmaya karar verilmelidir. 4721 s. Yasa m. 166 1086 s. Yasa m. 95 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, Read more [...]

Boşanma Nafaka Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/2-247 K:2008/247 T:12.03.2008 BOŞANMA NAFAKA VE TAZMİNAT KARŞI OY YAZISI Davalı-karşılık davacı erkek eş tarafından açılan evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasının davacı-karşılık davalı kadının "sadakatsiz davranışları" sebebiyle kabul edildiği, tarafların ortak çocuklarının velayetlerinin boşanma davasının açılmasından bu yana "yaklaşık dört yıl" gibi çok uzun bir süre geçmesine Read more [...]

Hastalık Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/5312 K:2008/3245 T:12.03.2008 AİLE HUKUKU AKIL HASTALIĞI ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK DAVADA HUKUKİ NEDENİN ISLAH YOLUYLA DEĞİŞTİRİLEMEYECEĞİ ISLAH Özet Akıl hastalığı olduğu anlaşılan kadının hareketleri iradi olmadığından kocanın "şiddetli geçimsizliğe" dayanarak açtığı dava kabul edilemez. Davadaki "hukuki sebep" ıslah yoluyla değiştirilemez. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli Read more [...]

Anlaşmalı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/5479 K:2008/2975 T:06.03.2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır. 4721 Read more [...]

Boşanma Davası Tedbir Nafakası

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/2-231 K:2008/235 T:05.03.2008 AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASI KADININ HAKLARI TEDBİR NAFAKASI Özet Boşanma davası açılmakla, ayrı yaşama haki kazanan ve yeterli geliri olmayan kadın yararına tedbir nafakasına hükmedilmelidir. 4721 s. Yasa m. 169 Taraflar arasındaki "Boşanma" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Fatih 2. Aile Mahkemesince davanın ve tedbir nafakası isteminin reddine dair verilen 07.04.2005 gün Read more [...]