Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Avukatları

Boşanma Davası Malların Kaçırılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2009/1864 K:2009/2711 T:04.03.2009 TAŞINMAZ HUKUKU TAŞINMAZDA DAVACININ MUVAFAKATİ İLE OTURULMASI DURUMU DAVAYLA MUVAFAKATİN GERİ ALINMASI ELATMANIN ÖNLENMESİ AİLE KONUTU Özet Taşınmazda oturmasına rıza gösterilen davalının, davacının gelini olduğu ve davacının oğlu olan eşiyle boşanma davası bulunduğu ve eşlerin birlikte yaşamadığı dikkate alınarak, davanın açılmasıyla muvafakatin dava ile geri alındığı kabul Read more [...]

Boşanma Davası Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/2-69 K:2009/109 T:04.03.2009 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166,194 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 1.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.01.2007 gün ve 2006/236 E.,2007/46 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 28.01.2008 gün ve 2007/6220 E.,2008/557 K. sayılı ilamı ile; (...1-Dosyadaki Read more [...]

Boşanma Çocuklara Nafaka

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/2-49 K:2009/90 T:25.02.2009 BOŞANMA ÇOCUKLAR BAKIMINDAN ANA VE BABANIN HAKLARI HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 3.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.12.2005 gün ve 2005/511 E., 2005/901 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 14.06.2006 gün ve 3281-9528 Read more [...]

Boşanma Velayet

T.C. YARGITAY 18. Hukuk Dairesi E:2008/11663 K:2009/1466 T:23.02.2009 Özet Velayet hakkına sahip anne tarafından açılan küçüğün soyadının değiştirilmesi davasının reddi yerine kabulüne karar verilmesi usûl ve yasaya aykırı bulunmuştur. 4721 s. Yasa m. 321 2525 s. Yasa m. 4 Davacı Helin Tuğçe Karabatak'a velayeten Hatice Ezgin ile davalı Nüfus Müdürlüğü arasındaki davada Sincan 2. Asliye Hukuk Mahkemesince verilen ve Yargıtay'ca incelenmeksizin kesinleşmiş Read more [...]

Boşanma Davası Tazminat Nafaka

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/21059 K:2009/1362 T:04.02.2009 BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Kadının açtığı boşanma davasında, davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının Read more [...]