Boşanma Avukatı

Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

Boşanma Davalarındaki Artış Korkutuyor

Boşanma davalarındaki artış çığ gibi artarak devam ediyor, bu durum da yetkilileri ve insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Yıllar öncesinde boşanma davaları bu kadar çok değildi, bunun da birçok nedeni var. Bu nedenlerden kısaca bahsetmek gerekirse; törelerimize göre boşanmak çok hoş karşılanmayan bir durum olduğundan, bayanlar da mutlu olmamalarına rağmen boşanma davası açmaya cesaret edemiyorlardı. Hal böyle olunca boşanma davaları oranı da oldukça düşüktü. Read more [...]

Boşanma Kocanın Soyadının Kullanılmaya Devam Edilmesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/18445 K:2009/5190 T:23.03.2009 BOŞANDIĞI KOCASININ SOYADINI KULLANMAYA İZİN VERİLMESİ Özet Mahkemece, davanın Medeni Kanunun 27. ve Nüfus Hizmetleri Kanununun 36. maddesi hükümlerine dayanan bir soy isim tashihi davası olmayıp kadının boşandığı kocasının soyadını kullanmaya izin davası olduğu ve bu davada aile mahkemesinin görevli olduğu nazara alınarak davanın görev yönünden reddine karar verilmesi gerekirken, yargılamaya devam Read more [...]

Boşanma Davaları Ankara

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/21059 K:2009/1362 T:04.02.2009 BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Kadının açtığı boşanma davasında, davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının Read more [...]

Boşanma Nedenleri

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/20209 K:2009/1002 T:29.01.2009 Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma İhtar Özet Daha önce açılan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmedikçe terk nedeniyle ihtar çekilmesi sonuç doğurmaz. 4721 s. Yasa m. 164 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için, ihtar isteğinden Read more [...]

Boşanmada Velayet Kime Verilir

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/16941 K:2009/4145 T:10.03.2009 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı eşinden boşanmış, boşanma kararı ile müşterek çocuk 1994 doğumlu A… Ş…'nin velayeti davalıya bırakılmış, karar 28.09.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı, davalının babası, çocuğun Read more [...]