Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

ankara anlaşmalı boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/1912 K:2009/4076 T:09.03.2009 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı vekilinin davalı aleyhine 9/8/2002 tarihinde açtığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma Read more [...]

Anlaşmalı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/5479 K:2008/2975 T:06.03.2008 BOŞANMA Bizzat anlaştıklarını açıklamaz veya hakim tarafların anlaşmalarını uygun bulmaz ise taraflardan delilleri sorulup, toplanması sonucunda evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olup olmadığının anılan Kanunun 184. maddesi çerçevesinde takdiri gerekirken, davacı ve davalı asiller dinlenilmeksizin taraf vekillerinin beyanları ile boşanma hükmü kurulmuş olması usul ve yasaya aykırıdır. 4721 Read more [...]