Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

ankara avukat

Boşanma Çocukların Velayeti

T.C. YARGITAY 12. Hukuk Dairesi E:2008/16125 K:2008/19678 T:11.11.2008 NAFAKA BORCU OKUL MASRAFLARININ ÖDENMESİ BORCUN İTFASI Özet Boşanma ilamında hüküm altına alınan iştirak nafakası yerine çocuğun okul masraflarının karşılanmış olması nafaka borcunun ödendiği anlamına gelmez. Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu isle ilgili dosya mahallinden daireye Read more [...]

Boşanma Kusur Maddi Manevi Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/12439 K:2008/12833 T:08.10.2008 BOŞANMADA KUSUR MADDİ ve MANEVİ TAZMİNAT Özet Boşanmaya sebebiyet veren olaylarda karısına şiddet uygulayan ve ilk açtığı boşanma davası reddedilip boşanma nedeni yaratan koca tam kusurludur. Boşanmaya yol açan olaylarda daha az kusurlu olan ve boşanmayla maddi desteğini yitirecek olan kadım lehine maddi tazminata hükmedilmelidir. Boşanmada daha az kusuru olan ve kişilik hakları saldırıya Read more [...]

Boşanma Beraber Alınan Eşyaların Durumu

T.C. YARGITAY 3. Hukuk Dairesi E:2008/8965 K:2008/12446 T:03.07.2008 BOŞANMA HUKUKU EŞLERİN MÜŞTEREK MÜLKÜ ECRİMİSİLİN BAŞLANGIÇ TARİHİ Özet Boşanma davası açılmakla eşlerin ayrı yaşama hakkı doğar. Öte yandan, dava konusu somut olayda davacı eşin boşanma davası açılmadan önceki bir tarihte evden kovulduğu ve davalının evi kullanmaya devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu nedenle, müşterek mülk için boşanma davasının açıldığı tarihten Read more [...]

Boşanma Dava Dilekçesi

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/2983 K:2008/7350 T:26.05.2008 İYİNİYET KURALI YABANCI MAHKEMEDE BOŞANMA DAVASI Özet Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkeme kararı, davalının talebi üzerine verildiğine ve boşanmayı talep eden davalının, Türk Kanunlar İhtilafı kuralları gereğince yetkili kılınan hukukun uygulanmamış olmasına bir itirazda bulunmadığına göre davalının burada tanıma talebine karşı çıkması iyiniyet kuralları ile bağdaşmaz. Read more [...]

Boşanma Sonrasında Katkı Payı Davası

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/5321 K:2008/2579 T:03.03.2008 BOŞANMA KATKI BEDELİ ALACAK Özet Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına neden olan olaylarda güven sarsıcı davranışlarda bulunan davalı kocanın ağır kusurlu bulunduğunun anlaşılmasına göre davalı kocanın aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir. Davalı koca karşı Read more [...]