Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

ankara avukatları

Boşanma Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/2-695 K:2008/710 T:26.11.2008 BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT Taraflar arasındaki boşanma, maddi ve manevi tazminat " davasından dolayı yapılan yargılar™ sonunda; Ankara 8.Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, manevi tazminat davasının reddine dair verilen 23.03.2007 gün ve 2006/318 E., 2007/329 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Read more [...]

Boşanma Nafaka Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/18029 K:2008/14932 T:11.11.2008 TAZMİNAT NAFAKA 4721 s. Yasa m. 174,175,364 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Ömer Aslaner vekili Av. H. İbrahim Şahin ve temyiz eden karşı taraf davacı Meral vekili Av. Beytullah Ata geldi. Read more [...]

Boşanma Davasında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/17038 K:2008/12729 T:07.10.2008 AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASINDAN SONRA BİRLİKTE OLMA DAVANIN REDDİ Özet Boşanma dauası açıldıktan sonra tarafların birlikte tatile gittikleri anlaşıldığına göre; tatile gidilmeden önce yaşanan olayların davacı tarafından affedildiği ya da hoşgörüyle karşılandığı düşünülerek davanın reddine karar verilmelidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli Read more [...]

Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Boşanma Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/2383 K:2008/3409 T:13.03.2008 Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Evlilik Birliğinin Yeniden Kurulamaması Feragat Özet Önceki boşanma davasından feragat tarihinden itibaren tarafların 3 yıllık sürede biraraya gelmedikleri anlaşıldığından boşanmaya karar verilmelidir. 4721 s. Yasa m. 166 1086 s. Yasa m. 95 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda, mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, Read more [...]

Karşılıklı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/1128 K:2008/2781 T:04.03.2008 KARŞILIKLI BOŞANMA Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kişisel ilişki, tazminatlar ve nafakalar yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 1-Davalı karşı davacı kocanın katılma yolu ile temyiz dilekçesinin harcı ve kaydı bulunmadığından incelenmesine yer olmadığına, 2- Read more [...]