Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

ankara boşanma avukatları

Boşanma Davalarındaki Artış Korkutuyor

Boşanma davalarındaki artış çığ gibi artarak devam ediyor, bu durum da yetkilileri ve insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Yıllar öncesinde boşanma davaları bu kadar çok değildi, bunun da birçok nedeni var. Bu nedenlerden kısaca bahsetmek gerekirse; törelerimize göre boşanmak çok hoş karşılanmayan bir durum olduğundan, bayanlar da mutlu olmamalarına rağmen boşanma davası açmaya cesaret edemiyorlardı. Hal böyle olunca boşanma davaları oranı da oldukça düşüktü. Read more [...]

Boşanma Davası Malların Kaçırılması

T.C. YARGITAY 1. Hukuk Dairesi E:2009/1864 K:2009/2711 T:04.03.2009 TAŞINMAZ HUKUKU TAŞINMAZDA DAVACININ MUVAFAKATİ İLE OTURULMASI DURUMU DAVAYLA MUVAFAKATİN GERİ ALINMASI ELATMANIN ÖNLENMESİ AİLE KONUTU Özet Taşınmazda oturmasına rıza gösterilen davalının, davacının gelini olduğu ve davacının oğlu olan eşiyle boşanma davası bulunduğu ve eşlerin birlikte yaşamadığı dikkate alınarak, davanın açılmasıyla muvafakatin dava ile geri alındığı kabul Read more [...]

Boşanma Tazminat

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2008/2-695 K:2008/710 T:26.11.2008 BOŞANMA MADDİ MANEVİ TAZMİNAT Taraflar arasındaki boşanma, maddi ve manevi tazminat " davasından dolayı yapılan yargılar™ sonunda; Ankara 8.Aile Mahkemesince boşanma davasının kabulüne, maddi tazminat davasının kısmen kabulüne, manevi tazminat davasının reddine dair verilen 23.03.2007 gün ve 2006/318 E., 2007/329 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Read more [...]

Boşanma Nafaka Tazminat

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/18029 K:2008/14932 T:11.11.2008 TAZMİNAT NAFAKA 4721 s. Yasa m. 174,175,364 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle duruşma için tayin olunan bugün duruşmalı temyiz eden Ömer Aslaner vekili Av. H. İbrahim Şahin ve temyiz eden karşı taraf davacı Meral vekili Av. Beytullah Ata geldi. Read more [...]

Boşanma Davasında Eşlerin Ayrı Yaşama Hakkı

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/17038 K:2008/12729 T:07.10.2008 AİLE HUKUKU BOŞANMA DAVASINDAN SONRA BİRLİKTE OLMA DAVANIN REDDİ Özet Boşanma dauası açıldıktan sonra tarafların birlikte tatile gittikleri anlaşıldığına göre; tatile gidilmeden önce yaşanan olayların davacı tarafından affedildiği ya da hoşgörüyle karşılandığı düşünülerek davanın reddine karar verilmelidir. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli Read more [...]