Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

anlaşmalı boşanma ankarada avukat

Anlaşmalı Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/1912 K:2009/4076 T:09.03.2009 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166/3,184 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hükmün kanun yararına bozulması Adalet Bakanlığının yazısı üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davacı vekilinin davalı aleyhine 9/8/2002 tarihinde açtığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma Read more [...]