Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

boşanma avukatı

Boşanma ve Velayet

Soru; Eşim ile geçtiğimiz günlerde biraz tartıştık, kesinlikle bir tokat ya da başka bir şekilde vurmadım, sadece tartışırken kolunu fazla sıkmışım ve bu yüzden de kolunda morluk var, kendisi de hemen rapor almış. Bu raporla beraber benden boşanma istediğini bildirdi ben de aksine bir anlık kızgınlık için boşanmak istemiyorum, en azından çocuğumuzun geleceği için bu konuyu tekrar düşünmemiz gerektiğini söyledim. Ben sinirli olabilirim ama eşimde uzun zamandır Read more [...]

Boşanma Davalarındaki Artış Korkutuyor

Boşanma davalarındaki artış çığ gibi artarak devam ediyor, bu durum da yetkilileri ve insanları tedirgin etmeye devam ediyor. Yıllar öncesinde boşanma davaları bu kadar çok değildi, bunun da birçok nedeni var. Bu nedenlerden kısaca bahsetmek gerekirse; törelerimize göre boşanmak çok hoş karşılanmayan bir durum olduğundan, bayanlar da mutlu olmamalarına rağmen boşanma davası açmaya cesaret edemiyorlardı. Hal böyle olunca boşanma davaları oranı da oldukça düşüktü. Read more [...]

Boşanma Davası Mal Kaçırma

T.C. YARGITAY 17. Hukuk Dairesi E:2007/5643 K:2008/364 T:29.01.2008 Taraflar arasındaki tasarrufun iptali davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacı tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği düşünüldü: -KARAR: Davacı vekili, davalılardan E. Y.'m müvekkiline olan borcun tahsili için yaptıkları icra takibi sırasında borçlunun alacaklılarından mal kaçırmak Read more [...]

Boşanma Davasında Velayet

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/16901 K:2007/17658 T:17.12.2007 4721 s. Yasa m. 346,347,348 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Velayet kamu düzenine ilişkin olup bu hususta ana ile babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur. Koruma altına alınması talep edilen Read more [...]

Boşanmada Karşı Dava

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2006/20744 K:2007/16917 T:04.12.2007 AİLE HUKUKU DAVALARIN FARKLI OLAYLARA DAYANMASI DERDESTLİK SAVI Özet Davacı kadının açtığı boşanma davasında da taraflar aynı ise de; dayanılan maddi olay farklıdır. Bu nedenle derdestlikten söz edilemez. Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hükmün temyizen murafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle Read more [...]