Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

boşanma avukatı

Boşanma Tazminat Kusur

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/2-751 K:2011/96 T:13.04.2011 BOŞANMADA TAZMİNAT KUSUR KOŞULU Özet Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusuru fazla olan diğer taraftan maddi ve manevi tazminat isteyebilme hakkı bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; eski kanunda tazminat hakkının doğması için aranan "kusursuzluk" olgusunun kaldırılmış olmasıdır. 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni Read more [...]

Boşanmada Mal Rejimi Tasviyesi

T.C. YARGITAY 8. Hukuk Dairesi E:2010/6580 K:2011/3100 T:26.05.2011 Mal Rejimi Tasfiyesi Derdestlik İtirazı Özet Derdestlik itirazının söz konusu olabilmesi için tarafları, sebepleri ve konuları (müddeabihleri) aynı olan davanın iki defa ayrı ayrı açılmış olması gerekir. 4721 s. Yasa m. 225,226,227 Pakize ile H.İbrahim aralarındaki mal rejimi tasfiyesi davasının açılmamış sayılmasına dair (Keşan Birinci Asliye Hukuk (Aile) Mahke- mesi)'nden verilen Read more [...]

Boşanmada Ziynet Eşyalarının İadesi

T.C. YARGITAY 6. Hukuk Dairesi E:2011/11646 K:2012/78 T:16.01.2012 Ziynet Eşyalarının İadesi İspat Yükü Özet Türk Medeni Kanunu 'nun 6. maddesi hükmü uyarınca, kanunda aksine bir hüküm bulunmadıkça, taraflardan her biri hakkını dayandırdığı olguların varlığını kanıtlamakla yükümlüdür. İspat yükü hayatın olağan akışına aykırı durumu iddia eden ya da savunmada bulunan kişiye düşer. Ziynet eşyası rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen Read more [...]