Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

boşanma avukatı ankara

Boşanma Davaları Ankara

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2007/21059 K:2009/1362 T:04.02.2009 BOŞANMA MANEVİ TAZMİNAT YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki davanın birleştirilerek yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm kusur, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Kadının açtığı boşanma davasında, davalı kocanın kesin mehil sonucu tanıklarının Read more [...]

Boşanma Nedenleri

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/20209 K:2009/1002 T:29.01.2009 Boşanma Terk Nedeniyle Boşanma İhtar Özet Daha önce açılan boşanma davasının reddinin kesinleşmesinden itibaren dört ay geçmedikçe terk nedeniyle ihtar çekilmesi sonuç doğurmaz. 4721 s. Yasa m. 164 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. İhtarın hukuki sonuç doğurabilmesi için, ihtar isteğinden Read more [...]

Boşanmada Velayet Kime Verilir

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2008/16941 K:2009/4145 T:10.03.2009 Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. Davalı eşinden boşanmış, boşanma kararı ile müşterek çocuk 1994 doğumlu A… Ş…'nin velayeti davalıya bırakılmış, karar 28.09.2004 tarihinde kesinleşmiştir. Davacı, davalının babası, çocuğun Read more [...]

Boşanma Davası Yargıtay Kararları

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/2-69 K:2009/109 T:04.03.2009 BOŞANMA 4721 s. Yasa m. 166,194 Taraflar arasındaki “Boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Küçükçekmece 1.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 25.01.2007 gün ve 2006/236 E.,2007/46 sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 28.01.2008 gün ve 2007/6220 E.,2008/557 K. sayılı ilamı ile; (...1-Dosyadaki Read more [...]

Boşanma Çocuklara Nafaka

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2009/2-49 K:2009/90 T:25.02.2009 BOŞANMA ÇOCUKLAR BAKIMINDAN ANA VE BABANIN HAKLARI HAKİMİN TAKDİR YETKİSİ YOKSULLUK NAFAKASI Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Denizli 3.Aile Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.12.2005 gün ve 2005/511 E., 2005/901 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 14.06.2006 gün ve 3281-9528 Read more [...]