Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

boşanmada kusur ve tazminat

Boşanma Tazminat Kusur

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu E:2010/2-751 K:2011/96 T:13.04.2011 BOŞANMADA TAZMİNAT KUSUR KOŞULU Özet Boşanma sebebiyle zarara uğrayan kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın, kusuru fazla olan diğer taraftan maddi ve manevi tazminat isteyebilme hakkı bulunmaktadır. Burada önemli olan husus; eski kanunda tazminat hakkının doğması için aranan "kusursuzluk" olgusunun kaldırılmış olmasıdır. 1) Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni Read more [...]