Boşanma Avukatı,Boşanma Avukatları,Ankara Boşanma Avukatı,Ankara Boşanma Avukatları

evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma

Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma

T.C. YARGITAY 2. Hukuk Dairesi E:2009/14611 K:2010/16806 T:13.10.2010 Kısıtlanma Evlilik Birliğinin Sarsılması Nedeniyle Boşanma Özet Davacı-karşılık davalının Türk Medeni Kanunu 'nun 405. maddesi gereğince kısıtlanmış olması, aynı Yasa'nın 166/1. maddesinde yer alan evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayanarak boşanma davası açmasına engel değildir. 4721 s. Yasa m. 166/1,405 Taraflar aras ındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda Read more [...]